Sportovní přípravka

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA PRO NEJMENŠÍ I ŠKOLÁKY se zaměřuje na zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností a na všestrannost. Pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit a postupné zatěžování organismu velmi důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit jejich optimální tělesný vývoj.

Naše tréninky jsou ojedinělé tím, že jsme spojili tréninkové průpravy gymnastiky a zápasu dohromady. Děti získají komplexní pohybovou průpravu pro všechna sportovní odvětví formou zábavy a her, naučí se zvládat základní gymnastické prvky a seznámí se i se základy zápasu. Využívání herního principu v tréninku je velmi podstatné. Díky hrám mají děti ze cvičení i emotivní prožitek a pokud je hra baví, jsou schopné vydržet v pohybu dlouho bez větší únavy.

Součástí každého cvičení pro děti je i krátká rozcvička se základními gymnastickými průpravami. Děti předškolního věku sice ještě nepotřebují před hlavní částí tréninku speciálními cviky aktivovat svaly a mobilizovat klouby, ale snažíme se již v tomto raném věku vytvořit u dětí návyk, že trénink má určité fáze.

Preferujeme individuální přístup, aby bylo zdokonalování dovedností každého dítěte co nejvíce efektivní. Ke každé skupině dětí je tedy potřeba zapojit i dostatečné množství asistentů.

Základní úkoly sportovní přípravky:

  • optimální psychický a tělesný rozvoj dětí a upevňování jejich zdraví
  • všestranný funkční rozvoj dětí (funkční a pohybový rozvoj zaměřený na šíři pohybového fondu)
  • vybudování kladného vztahu dětí k pravidelnému cvičení
  • rozvoj logického a abstraktního myšlení a paměti
  • upevňování morálních a volních vlastností
  • vytvoření základů pro další sportovní činnost

Dětem ze sportovní přípravky rádi pomůžeme vybrat sportovní odvětví, ve kterém má nejvyšší pravděpodobnost úspěchu.

Podpořili nás