Sportovní přípravka

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA PRO NEJMENŠÍ I ŠKOLÁKY se zaměřuje na zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností a na všestrannost. Pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit a postupné zatěžování organismu velmi důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit jejich optimální tělesný vývoj.

Naše tréninky jsou ojedinělé tím, že jsme spojili tréninkové průpravy gymnastiky a zápasu dohromady. Děti získají komplexní pohybovou průpravu pro všechna sportovní odvětví formou zábavy a her, naučí se zvládat základní gymnastické prvky a seznámí se i se základy zápasu. Využívání herního principu v tréninku je velmi podstatné. Díky hrám mají děti ze cvičení i emotivní prožitek a pokud je hra baví, jsou schopné vydržet v pohybu dlouho bez větší únavy.

Součástí každého cvičení pro děti je i krátká rozcvička se základními gymnastickými průpravami. Děti předškolního věku sice ještě nepotřebují před hlavní částí tréninku speciálními cviky aktivovat svaly a mobilizovat klouby, ale snažíme se již v tomto raném věku vytvořit u dětí návyk, že trénink má určité fáze.

Preferujeme individuální přístup, aby bylo zdokonalování dovedností každého dítěte co nejvíce efektivní. Ke každé skupině dětí je tedy potřeba zapojit i dostatečné množství asistentů.

Základní úkoly sportovní přípravky:

  • optimální psychický a tělesný rozvoj dětí a upevňování jejich zdraví
  • všestranný funkční rozvoj dětí (funkční a pohybový rozvoj zaměřený na šíři pohybového fondu)
  • vybudování kladného vztahu dětí k pravidelnému cvičení
  • rozvoj logického a abstraktního myšlení a paměti
  • upevňování morálních a volních vlastností
  • vytvoření základů pro další sportovní činnost

Dětem ze sportovní přípravky rádi pomůžeme vybrat sportovní odvětví, ve kterém má nejvyšší pravděpodobnost úspěchu.

Novinky

OTEVÍRÁME ZÁPISY DO PODZIMNÍCH KURZŮ PRO NOVÉ ZÁJEMCE!

(vloženo: 27.6.2023)

Termín přednostních zápisů je za námi a otevírá se příležitost pro nové zájemce o naše hravé a zdravé cvičení. Přihlaste se do Vámi vybraného kurzu přes naši online přihlášku a registrujte se tak na zkušební hodinu, která je pro nové sportovce zdarma!!!

Archiv novinek

Podpořili nás