Pro koho je cvičení určeno?

Děti od 5 do 7 let.

Na co se zaměříme?

Děti se dokážou již déle soustředit, a tak se učí složitější pohybové dovednosti a začínají i se základy zápasu. Zpočátku děti hrají různé úpolové hry, později se děti naučí i základní zápasnické postoje a držení. Při úpolových hrách děti zpevňují a posilují, aniž by si to uvědomovaly.

V trénincích pracujeme na rychlosti a obratnosti, jelikož rozvoj těchto složek pohybové přípravy, je v tomto věku velkou prioritou. Rychlost rozvíjíme různými tréninkovými prostředky, kterými jsou např. reakční hry, starty z různých pozic, štafetové hry, různé formy běžeckých a skokových cvičení, slalomy se změnou směru a s různými prvky a další drobné rychlostní a sportovní hry (s míči, kužely, švihadly).

Jak budeme cvičit?

K rozvoji obratnosti využíváme zejména obratnostní dráhy, akrobatická cvičení a cvičení na orientaci v prostoru. Do tréninků zařazujeme i speciální zpevňovací, rovnovážná a balanční cvičení, při nichž používáme různá náčiní a nářadí (overbally, bosu, gymnastické kladinky, apod.).

Kromě pohybové stránky se snažíme u dětí pracovat i na stránce psychické a sociální v podobě budování sebedůvěry, uvědomění si vlastních schopností, začlenění se do skupiny a vytváření nových přátelství.

Jak začít?

Přihlašte svého malého sportovce vyplněním přihlášky.

Podpořili nás