Poslání 4gym

„Přivést děti a mládež ke sportu, vzbudit u nich kladný vztah k pravidelnému cvičení, všestranně rozvíjet jejich pohybové dovednosti a tím zajistit optimální duševní a tělesný vývoj dítěte, upevňovat jeho zdraví a posilovat jeho koncentraci, vůli a kolektivní cítění.“

Co znamená 4gym?

4 v názvu představuje hlavní složky pohybové přípravy, jejichž rozvoji se při cvičení dětí i dospělých věnujeme. Jedná se o koordinaci, rychlost, sílu a vytrvalost. Gym v překladu z anglického jazyka znamená tělocvična, do které bychom rádi přivedli co nejvíce dětí, ale i dospělých.

Co vzniku 4gym předcházelo?

Skutečnost, že pohybová zdatnost a pohybové aktivity českých dětí a mládeže mají klesající tendenci a rovněž přibývá počet dětí s nadváhou nebo dokonce s obezitou. V souvislosti s nárůstem obezity u dětí stoupá i počet dětí trpících cukrovkou. Jelikož už jsme dál nechtěli pohybové degeneraci české populace jen přihlížet, rozhodli jsme se založit trenérské duo 4gym a přispět svou činností k podpoře zdravého životního stylu jakožto prevence nemocí a ochrany zdraví.

Snahou 4gym bylo doplnit nabídku sportovních aktivit pro děti v Plzni o cvičení, které spočívá ve všestranné pohybové přípravě dětí vycházející ze základních gymnastických a zápasnických průprav, a tak jsme 10. ledna 2012, otevřeli SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKU PRO NEJMENŠÍ I ŠKOLÁKY. Zaměřili jsme se zejména na děti předškolního věku, jelikož v tomto věku se formuje jejich osobnost a vhodně zvolené sportovní hry mohou nasměrovat děti k tomu, aby se sport stal přirozenou součástí jejich života.

Důkazem, že se 4gym vydalo správným směrem je, že během pár týdnů se naše tělocvična ve Štruncových sadech, kde se sportovní přípravka pro nejmenší i školáky koná, stala vyhledávaným místem pro pravidelná cvičení dětí…

Přáním 4gym je pokusit se změnit žalostný stav pohybové zdatnosti i u dospělých, a tak bychom rádi brzy rozšířili aktivity 4gym i o cvičení pro dospělé.

Podpořili nás