PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád spolku 4gym byl upraven tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz a byly dodrženy podmínky mimořádných opatření vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií v ČR a ochráněno zdraví všech účastníků aktivit spolku 4gym. Tento provozní řád, je platný od 10.09. 2020 do vydání nového Provozního řádu.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat níže stanovená pravidla. V případě jejich nedodržování i po výslovném upozornění, nebude účastník do tělocvičny vpuštěn. Děkujeme za pochopení.

  1. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, a to dětem přihlášeným na cvičební kurz a maximálně jedné dospělé osobě jako doprovodu a příp. sourozencům cvičence, bez zdravotních potíží (např. zvýšená teplota, respirační onemocnění jako kašel, rýma). V případě zjevných obtíží si vyhrazujeme právo odmítnout vstup takovým osobám do tělocvičny.
  2. Každý účastník cvičební lekce předá při prvním vstupu do budovy trenérovi podepsané „Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Prohlášení je umístěno na webových stránkách 4gym.cz a případně si jej může účastník vyžádat u trenéra před vchodem do tělocvičny. Pokud by se na prohlášení cokoliv změnilo, je účastník povinen o tom bezodkladně informovat.
  3. S výjimkou dětí do 2 let a dalších osob, pro které platí výjimka z mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 9.9. 2020, musí mít všichni účastníci ochranu úst a nosu, a děti musí mít s sebou sáček na uložení roušky. (Pozn. při cvičení mít děti roušky nemusí)
  4. Při příchodu do prostor 4gym musí každý účastník použít dezinfekci na ruce (je k dispozici u vchodu).
  5. Prosíme přicházejte na své lekce maximálně 15 minut pře začátkem, v pohodě se stačíte na lekci připravit.
  6. Prosíme o dochvilnost při vyzvedávání dětí z lekce, děti je třeba v návaznosti na střídání cvičebních skupin vyzvedávat včas.
  7. Po skončení cvičební lekce bude možné v prostorách budovy setrvat s dítětem pouze po dobu nezbytně nutnou.
  8. Po každé cvičební lekci bude probíhat větrání a dezinfekce prostor a cvičebních pomůcek.

Ke změnám provozního řádu bude docházet v závislosti na vývoji situace v ČR.

V případě dotazů nebo připomínek se obracejte na naši koordinátorku Klárku Kláskovou – tel. +420 702 593 511, email: info@4gym.cz.

 

Dne 09.09. 2020

Petra Hanáková, předsedkyně výboru spolku 4gym

Podpořili nás