PROVOZNÍ ŘÁD v době mimořádných opatření

Provozní řád spolku 4gym byl upraven tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz a byly dodrženy podmínky mimořádných opatření vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií v ČR a ochráněno zdraví všech účastníků aktivit spolku 4gym. Tento provozní řád, je platný od 18.05. 2020 do vydání nového Provozního řádu.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat níže stanovená pravidla. V případě jejich nedodržování i po výslovném upozornění, nebude účastník do tělocvičny vpuštěn. Děkujeme za pochopení.

VSTUP A POHYB PO BUDOVĚ

 1. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, a to dětem přihlášeným na cvičební kurz a maximálně jedné dospělé osobě jako doprovodu, bez zdravotních potíží (např. zvýšená teplota, respirační onemocnění jako kašel, rýma).
 1. Vstup do budovy Sokola je z bezpečnostních důvodů povolen pouze s trenérem, který účastníky kurzu včetně jejich doprovodu vyzvedne vždy 5 minut před začátkem každé cvičební lekce.
 1. Každý účastník cvičební lekce předá při prvním vstupu do budovy trenérovi podepsané „Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Prohlášení obdržel každý účastník emailem, je umístěno na webových stránkách 4gym.cz a případně si jej může účastník vyžádat u trenéra před vchodem do budovy. Pokud by se na prohlášení cokoliv změnilo, je účastník povinen o tom bezodkladně informovat.
 1. S výjimkou dětí do 2 let a dalších osob, pro které platí výjimka z mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 4.5. 2020, musí mít všichni účastníci ochranu úst a nosu, a děti musí mít s sebou sáček na uložení roušky. (Pozn. při cvičení mít děti roušky nemusí)
 1. Při příchodu do prostor 4gym musí každý účastník použít dezinfekci na ruce (bude k dispozici u vchodu).
 1. Po dobu trvání cvičební lekce vyčká doprovod dítěte mimo budovu Sokola. Do budovy bude doprovodu opět povolen přístup 5 minut před ukončením cvičební lekce v doprovodu trenéra. Prosíme o dochvilnost, děti je třeba v návaznosti na střídání cvičebních skupin vyzvedávat včas.
 1. Po skončení cvičební lekce bude možné v prostorách budovy setrvat s dítětem pouze po dobu nezbytně nutnou.
 2. V provozu nejsou šatny a není možnost si zakoupit ve 4gym žádné občerstvení – teplé ani studené balené nápoje. Nezapomeňte tedy vybavit děti pitím z domova.
 1. Používání WC je omezeno počtem přítomných osob, a to tak, že bude umožněn vstup vždy pouze jedné osobě příp. dítěti s dospělým doprovodem.
 1. Dětem nebudou k dispozici hračky v herně.

CVIČEBNÍ LEKCE

 1. Po každé cvičební lekci bude probíhat větrání a dezinfekce prostor a cvičebních pomůcek, tím dojde ke zkrácení odpolední cvičební lekce o 5 minut, tzn. že cvičební lekce bude nově probíhat pouze 40 minut.
 2. Z důvodu omezených trenérských kapacit došlo ke spojení dopolední lekce cvičení rodičů s dětmi 2-3 roky, a to pouze do jedné hodiny v pondělí od 9:20h do 10:05h.
 3. Trenéři budou po celou dobu cvičení vybaveni ochranou úst a nosu. Děti mohou cvičit bez roušky.

Ke změnám provozního řádu bude docházet v závislosti na vývoji situace v ČR.

V případě dotazů nebo připomínek se obracejte na naši koordinátorku Klárku Kláskovou – tel. +420 702 593 511, email: info@4gym.cz.

 

Dne 15.05. 2020

Petra Hanáková, předsedkyně výboru spolku 4gym

Novinky

POSLALI JSTE JIŽ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU KOMPENZACE KURZOVNÉHO? :-)

(vloženo: 1.6.2020)

Prosíme rodiče, kteří nám ještě neposlali informaci ohledně výběru kompenzace kurzovného, aby tak neprodleně učinili. Je to pro nás důležité ke zhodnocení dopadu nouzového stavu na naši ekonomickou situaci. Děkujeme moc za pochopení.

Archiv novinek

Podpořili nás