PROVOZNÍ ŘÁD v době mimořádných opatření

Provozní řád spolku 4gym byl upraven tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz a byly dodrženy podmínky mimořádných opatření vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií v ČR a ochráněno zdraví všech účastníků aktivit spolku 4gym. Tento provozní řád, je platný od 18.05. 2020 do vydání nového Provozního řádu.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat níže stanovená pravidla. V případě jejich nedodržování i po výslovném upozornění, nebude účastník do tělocvičny vpuštěn. Děkujeme za pochopení.

VSTUP A POHYB PO BUDOVĚ

 1. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, a to dětem přihlášeným na cvičební kurz a maximálně jedné dospělé osobě jako doprovodu, bez zdravotních potíží (např. zvýšená teplota, respirační onemocnění jako kašel, rýma).
 1. Vstup do budovy Sokola je z bezpečnostních důvodů povolen pouze s trenérem, který účastníky kurzu včetně jejich doprovodu vyzvedne vždy 5 minut před začátkem každé cvičební lekce.
 1. Každý účastník cvičební lekce předá při prvním vstupu do budovy trenérovi podepsané „Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Prohlášení obdržel každý účastník emailem, je umístěno na webových stránkách 4gym.cz a případně si jej může účastník vyžádat u trenéra před vchodem do budovy. Pokud by se na prohlášení cokoliv změnilo, je účastník povinen o tom bezodkladně informovat.
 1. S výjimkou dětí do 2 let a dalších osob, pro které platí výjimka z mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 4.5. 2020, musí mít všichni účastníci ochranu úst a nosu, a děti musí mít s sebou sáček na uložení roušky. (Pozn. při cvičení mít děti roušky nemusí)
 1. Při příchodu do prostor 4gym musí každý účastník použít dezinfekci na ruce (bude k dispozici u vchodu).
 1. Po dobu trvání cvičební lekce vyčká doprovod dítěte mimo budovu Sokola. Do budovy bude doprovodu opět povolen přístup 5 minut před ukončením cvičební lekce v doprovodu trenéra. Prosíme o dochvilnost, děti je třeba v návaznosti na střídání cvičebních skupin vyzvedávat včas.
 1. Po skončení cvičební lekce bude možné v prostorách budovy setrvat s dítětem pouze po dobu nezbytně nutnou.
 2. V provozu nejsou šatny a není možnost si zakoupit ve 4gym žádné občerstvení – teplé ani studené balené nápoje. Nezapomeňte tedy vybavit děti pitím z domova.
 1. Používání WC je omezeno počtem přítomných osob, a to tak, že bude umožněn vstup vždy pouze jedné osobě příp. dítěti s dospělým doprovodem.
 1. Dětem nebudou k dispozici hračky v herně.

CVIČEBNÍ LEKCE

 1. Po každé cvičební lekci bude probíhat větrání a dezinfekce prostor a cvičebních pomůcek, tím dojde ke zkrácení odpolední cvičební lekce o 5 minut, tzn. že cvičební lekce bude nově probíhat pouze 40 minut.
 2. Z důvodu omezených trenérských kapacit došlo ke spojení dopolední lekce cvičení rodičů s dětmi 2-3 roky, a to pouze do jedné hodiny v pondělí od 9:20h do 10:05h.
 3. Trenéři budou po celou dobu cvičení vybaveni ochranou úst a nosu. Děti mohou cvičit bez roušky.

Ke změnám provozního řádu bude docházet v závislosti na vývoji situace v ČR.

V případě dotazů nebo připomínek se obracejte na naši koordinátorku Klárku Kláskovou – tel. +420 702 593 511, email: info@4gym.cz.

 

Dne 15.05. 2020

Petra Hanáková, předsedkyně výboru spolku 4gym

Novinky

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU Městskému obvodu Plzeň 3

(vloženo: 23.6.2020)

Rádi bychom poděkovali Městskému obvodu Plzeň 3 za finanční podporu, kterou nám poskytl v rámci dotačního programu na provozní náklady. Těší nás, že si i letos vybrali právě náš projekt věnovaný podpoře pohybových aktivit dětí a věříme v další skvělou spolupráci. 

Archiv novinek

Podpořili nás