Kurzy vedou kvalifikovaní trenéři

Trenéři 4gym se v oblasti cvičení dětí pravidelně vzdělávají. Jsou úspěšnými absolventy kurzů sportovní přípravy dětí na FTVS UK v Praze, držitelé diplomů z uznávaného institutu Face Czech Academy a trenérské licence III. třídy. V neposlední řadě mají oba trenéři dlouholeté zkušenosti z vlastní sportovní činnosti.

Jedinečné spojení gymnastiky a zápasu

Spojili jsme dohromady tréninkové průpravy gymnastiky a zápasu. Děti tak získají komplexní pohybovou průpravu pro všechna sportovní odvětví, naučí se zvládat základní gymnastické prvky a seznámí se i se základy zápasu.

Komplexní pohybová průprava

Klademe důraz na všestranný rozvoj pohybových dovedností, a tak se při cvičení věnujeme rozvoji všech hlavních složek pohybové přípravy. Jedná se o koordinaci, rychlost, sílu a vytrvalost. Děti tak získají základy pro další sportovní činnost. Součástí každého cvičení pro děti je i krátká rozcvička. Děti předškolního věku sice ještě nepotřebují před hlavní částí tréninku speciálními cviky aktivovat svaly a mobilizovat klouby, ale snažíme se již v tomto raném věku vytvořit u dětí návyk, že trénink má určité fáze.

Individuální péče o každé dítě

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, aby bylo zdokonalování dovedností každého dítěte co nejvíce efektivní. Ctíme heslo: „každé dítě by mělo být alespoň na chvíli králem.“ Ke každé skupině dětí tedy zapojujeme i dostatečné množství asistentů v podobě vyškolených instruktorů nebo pomocníků z řad rodičů.

Tématické hodiny a herní princip

Díky tématickým cvičením a hrám mají děti větší chuť učit se novým věcem a odnáší si ze cvičení i emotivní prožitek. Herní princip je velmi podstatný neboť napomáhá budovat u dětí kladný vztah k pravidelnému pohybu. Činnosti se v hodinách často střídají, aby bylo cvičení pestré, zábavné a děti byly neustále v pohybu.

Rozvoj myšlení

Snažíme se rozvíjet všechny úrovně vnímání. Děti se formou her učí uvědomovat si vlastní pohyb a orientaci těla v prostoru. Reakční hry rozvíjí u dětí rychlost reakce a rovněž se děti díky nim učí poznávat například barvy, čísla, části těla a v neposlední řadě naslouchat pokynům.

Dovednosti pro život

Kromě pohybové stránky se snažíme u dětí pracovat i na stránce psychické a sociální v podobě budování sebedůvěry, uvědomění si vlastních schopností, začlenění se do skupiny a vytváření nových přátelství.

Cvičební prostory upravené speciálně pro děti

Cvičební prostor pokrývá žíněnka, pro děti je tak každý pád nebo doskok tlumený a měkký. Prostory jsou dostatečně prostorné, komfortní a bezpečné. Do prostoru proudí hodně přirozeného světla a je nabytý pozitivními barvami a náladou.

Zkušební hodina ZDARMA

Noví zájemci o sportovní přípravku si mohou vyzkoušet hodinu zdarma a až na základě vlastní zkušenosti se pak rozhodnout, zda jim naše tréninkové metody vyhovují.

Podpořili nás